POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Informații în conformitate cu articolul 13 din Decretul juridic 196/2003 privind tratamentul datelor sensibile:

Stimate client,

În conformitate cu Decretul legislativ nr. 196/2003 (în Italia), privind protecția persoanelor și a altor subiecți în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, gestionarea informațiilor care le corespund se va baza pe principiile onestității, legalității și transparenței, ocrotindu-le viaţa privată și drepturile.

În conformitate cu articolul 13 al decretului menționat anterior, vă informăm cu privire la următoarele informații:

1. Datele dv. vor fi folosite, de exemplu, în următoarele scopuri:

Gestionarea datelor personale, ale clienților / furnizorilor

Gestiunea administrativă

Informații despre serviciile oferite

Cerințe legale

Eliberarea facturilor.

2. Prelucrarea va fi efectuată după cum urmează: manual și computerizat.

3. Transferul datelor este obligatoriu, iar orice refuz de a furniza astfel de date ar duce la neexecutarea contractului și / sau la încălcarea raportului.

4. Datele nu vor fi comunicate altor subiecţi și nici nu vor fi difuzate.

5. Titularul prelucrării datelor este responsabilul Blogului Viajes4destination.com, cu adresa de email info@viajes4destination.com

6. În orice moment, vă puteți exercita drepturile privind prelucrarea datelor în conformitate cu articolul 7 al Legii nr. 196/2003, care este de interes, menționăm:

Decretul legislativ nr.196 / 2003,

Art. 7 – Dreptul de acces la datele cu caracter personal și alte drepturi

1. Partea interesată are dreptul să obțină confirmarea existenței sau nu a datelor cu caracter personal care o privesc, chiar dacă acestea nu sunt înregistrate, iar comunicarea sa este într-o formă inteligibilă.

2. Partea interesată are dreptul să obțină următoarele informații:

a) originea datelor cu caracter personal;

b) scopurile și metodele de tratament;

c) logica aplicată prelucrării prin intermediul instrumentelor electronice;

(d) datele de identificare ale titularului, ale persoanelor responsabile și ale reprezentantului desemnat în sensul articolului 5 alineatul (2);

e) subiecții sau categoriile de persoane cărora le pot fi comunicate date cu caracter personal sau care le pot cunoaște ca reprezentant desemnat pe teritoriul statului, pe cei responsabili sau pe cei responsabili.

3. Partea interesată are dreptul să obțină:

a) actualizarea, corectarea, acolo unde este cazul, a integrării datelor;

b) anularea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor procesate cu încălcarea legii, inclusiv a celor a căror întreținere nu este necesară în legătură cu care datele au fost colectate sau prelucrate succesiv;

(c) mărturiile tranzacțiilor menționate la literele (a) și (b) de mai sus au fost făcute publice, inclusiv în ceea ce privește conținutul lor, ale celor cărora le-au fost comunicate datele, cu excepția cazului în care conformitatea este imposibilă sau implică utilizarea unor mijloace vădit disproporționate față de dreptul protejat.

4. Partea interesată are dreptul să se opună, integral sau parțial:

a) din rațiuni legitime ale prelucrării datelor cu caracter personal care îi privesc, deși sunt pertinente în scopul compilării;

b) prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc în scopul trimiterii materialelor publicitare sau a vânzărilor directe sau în scopuri de cercetare de piață sau de comunicare comercială.

error: Content is protected !!

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi